Bwyta/Yfed

Mae Diffusion yn Argymell …

I ddathlu lansio Diffusion, rydym yn gweithio ar y cyd â rhai o brif gyrchfannau cymdeithasol Caerdydd a fydd yn barod i gynnig croeso cynnes i ymwelwyr:

 

Chapter 

Heol y Farchnad, Caerdydd CF5 1QE

Partner Diffusion, Chapter, yw un o ganolfannau celfyddydau helaethaf a mwyaf dynamig Ewrop gyda sinemâu, theatrau, gofodau arddangos, stiwdios a chaffi a bar bywiog sydd ar agor bob dydd. Bachwch rywbeth blasus cyn un o ddigwyddiadau Diffusion neu fwynhau hamddena dros bryd gyda ffrindiau.

 

Porters

Llys Harlech, Teras Bute, Caerdydd CF10 2FE

Tafarn annibynnol unigryw sy’n cefnogi pob math o gelf a pherfformio, gyda llwyfan yn y prif far, stafell sinema a wal arddangos. Mae Porter’s, sy’n cynnig detholiad gwych o gyrfau, gwinoedd a gwirodydd byd-eang, wedi cydweithio â Waterloo Tea hefyd i weini detholiad o fathau o de o waith llaw o bedwar ban.

 

Jolyons

10 Heol yr Eglwys Gadeiriol, Caerdydd CF11 9LJ

Mae celfi moethus o waith llaw, soffas dwfn a thân coed cartrefol yn cyfuno’n ddiymdrech â bar a bwyty pwrpasol y Cwtsh Mawr i greu awyrgylch unigryw. Boed am wydraid amheuthun o win neu goginio cartref, mae’r Cwtsh Mawr yn cynnig lleoliad perffaith a chroeso cynnes i ymwelwyr â Diffusion.

 

Gostyngiadau Diffusion …

Rydym hefyd yn gweithio gyda bwytai a barrau annibynnol ledled Caerdydd i gynnig gostyngiadau arbennig i ymwelwyr â gŵyl Diffusion. Fe’u cewch trwy ddangos eich Cerdyn Ymwelwyr Diffusion a geir o leoliadau arddangos.

 

Bangkok Café

207 Heol y Bontfaen Dd, Caerdydd CF11 9AJ

Mae Caffi Bangkok yn cynnig blas ar goginio Thai go iawn mewn lleoliad cyfoes, byrlymus. Creir pob pryd â sawl elfen wahanol gyda’r nod o roi profiad bwyta cytbwys a dilys i chi.

15% i ffwrdd ganol wythnos 

 

Zero Degrees

27 Stryd y Porth Gorllewinol, Caerdydd CF10 1DD

Cysyniad arloesol yw ZERO DEGREES lle defnyddir dim ond y cynhwysion mwyaf ffres i greu pizza a phasta amheuthun a phrydau cregyn gleision ysbrydoledig, a chynigir cyrfau eithriadol a fragwyd yn ein bracty ar y safle.

10% off 

 

Cameo Club

3 Stryd Pontcanna, Caerdydd CF11 9HQ

Clwb i aelodau yn unig, sef bar, bistro a lolfa mewn un. Fe’i hailwampiwyd yn ddiweddar i gynnig amgylchedd croesawgar, cysurus a soffistigedig ar gyfer pobl broffesiynol, parau a ffrindiau yn ystod y dydd, a naws fwy byrlymus liw nos.

Gostyngiadau ar aelodaeth

 

Coffee Barker

1-5 Arcêd y Castell, Y Stryd Fawr, Caerdydd CF10 1BU

Mae Coffee Barker, sydd yn Arcêd Fictoraidd hardd y Castell, yn cynnig coffi gwych a bwyd ffres bendigedig bob dydd. Enillydd gwobr y Bar Coffi Gorau.

10% i ffwrdd