Oriel Canfas

Oriel Canfas 430

Oriel Canfas
44a Stryd Morgannwg
Treganna
Caerdydd
CF5 1QS

www.orielcanfas.co.uk

 

Hygyrchedd y lleoliad

Mynediad i gadeiriau olwyn a thoiledau hygyrch

 

Amserau agor yr arddangosfa

Mawrth – Sadwrn, 11am – 5pm

Sul 5 & Llun 6 Mai; Sul 26 & Llun 27 Mai, 11am – 5pm