Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

www.museumwales.ac.uk

 

Hygyrchedd y ganolfan

Cwbl hygyrch

 

Amserau agor yr arddangosfeydd

Mawrth – Sul, 10am – 5pm