Gwirfoddoli

Galwad am Wirfoddolwyr i’r Ŵyl

Hoffech chi chwarae rhan yn Diffusion? Rydym yn edrych am bobl frwdfrydig sy’n fodlon rhoi o’u hamser a’u gwybodaeth arbenigol i helpu i gynllunio a darparu’r ŵyl.

Gallai gwirfoddoli gynnig profiad gwerthfawr i chi mewn meysydd fel:

·       bod yn dywysydd byw i’r ŵyl

·       gosod arddangosfeydd a’u tynnu i lawr

·       gweinyddiaeth a marchnata

·       dogfennu (tynnu ffotograffau, ffilmio a golygu)

·       stiwardio digwyddiadau

Bydd Diffusion yn darparu hyfforddiant a chefnogaeth ac mae gennym gyfleoedd a fydd yn gweddu i amrywiaeth eang o ymgeiswyr o bob cefndir. Does dim gofynion penodol ar gyfer gwirfoddoli ac eithrio diddordeb angerddol mewn ffotograffiaeth gyfoes ac awydd i wirfoddoli.

 

 

 

Diddordeb? Cliciwch yn y fan yma i gofrestru am fwy o wybodaeth.