Cysgu

Llety’r Ŵyl

Rydym yn falch o fod yn gweithio ar y cyd â dau ddarparwr llety annibynnol unigryw, Jolyon’s at No 10 a The Artisan Quarter. Mae’r ddau wedi eu lleoli o fewn cyrraedd hwylus ar droed i ganol y ddinas a chludiant cyhoeddus.

Jolyon’s at No 10

Gem o westy boutique yng nghanol Caerdydd yw Jolyon’s at No 10, o fewn cyrraedd ar droed i lawer o leoliadau Gŵyl Diffusion. Mae Jolyon’s yn cynnig 21 o stafelloedd moethus, unigryw eu dyluniad, gwasanaeth personol a bwydlenni wedi eu creu â chwaeth. I fwcio llety, ymwelwch â’u gwefan neu ffoniwch +44 (0)29 2009 1900

The Artisan Quarter

Mae The Artisan Quarter Serviced Apartments, Caerdydd yn darparu fflatiau moethus â gwasanaeth mewn lleoliad canolog, gan gynnig y safon orau o fyw mewn fflat. Fe’u lleolir ar Heol yr Eglwys Gadeiriol, ac maent o fewn cyrraedd ar droed i lawer o leoliadau Gŵyl Diffustion, canol y ddinas, ac mewn safle gwych o ran cysylltiadau tren a bws o orsaf Caerdydd. I fwcio llety ar gyfer eich arhosiad, ymwelwch â’u gwefan neu ffoniwch +44 (0)7577659202

Gallwch hefyd ddefnyddio gwefan Hotel Booking i chwilio am lety ar gyfer eich ymweliad trwy gyfnod yr ŵyl.