Dawn Wooley - Wild Oats

Wild Oats

4 Mai
18 Mai
2013

Miina Hujala, Noemi McComber, Ellen Sampson, Dawn Woolley

Daw Wild Oats â grŵp o artistiaid ynghyd sy’n defnyddio bwyd a defodau bwyta i sylwi ar fywyd cyfoes, rhywedd a’r diwylliant nwyddau. Mae ffilm Miina Hujala, Illallinen (The Dinner) yn archwilio’r prosesau uniaethu a delfrydu cymhleth sy’n digwydd yn ystod carwriaeth. Yn Prise d’assault (Under Assault) mae Noemi McComber yn ymdrin â phroblemau gor-ddefnyddio, a thrin gwastraff, tra’n darlunio trais diymatal mewn perfformiad o ‘labyddio meddal trwy gyfrwng bwyd’. Mae ffotograffau bywyd-llonydd a cherfluniau Dawn Woolley yn ystyried y gwahanu ar sail rhyw a ategir trwy’r diwylliant nwyddau a defodau bwyta bwyd. Bydd Ellen Sampson a Dawn Woolley yn cydweithio i greu amrywiaeth o gerfluniau bychan, bwytadwy a weinir i’r cyhoedd yn ystod agoriad yr arddangosfa. Yn seiliedig ar syniadau am ramant a dyhead, bydd y rhain yn cynnig golwg swrrealaidd ar entrées bob-dydd.

Cefnogir yr arddangosfa gan Gyngor Celfyddydau Cymru.