Urban Quilombo

Urban Quilombo

5 Mai
23 Mehefin
2013

Sebastian Liste

Mae Urban Quilombo yn tystio i le nad yw’n bodoli mwyach. Rhwng 2009 a 2011, dogfennodd Sebastian Liste gymuned Barreto, hen ffatri siocled yn Salvador de Bahia, Brasil. O 2003 ymlaen, meddiannodd dwsinau o deuluoedd y ffatri a’i throi’n gartref iddynt. Tan hynny, roedd y teuluoedd hyn yn byw ar strydoedd peryglus y ddinas. A hwythau wedi syrffedu ar y trais a’r anobaith, daethant at ei gilydd i gipio’r ffatri wag a chreu meicrocosm lle gellid mynd i’r afael â phroblemau cyffuriau, puteiniaeth a thrais gyda chefnogaeth y gymuned. Ym mis Mawrth 2011, taflodd y llywodraeth y teuluoedd allan o’r ffatri, mewn un o nifer o ymdrechion i ddileu’r tlodi gweladwy yng nghanol dinasoedd Brasil.