Hollbresenoldeb

17 Mai
27 Mai
2013
© Samuel Laughlin
© Samuel Laughlin

Luke Boland, Sam Laughlin, Alexander Norton

Oriel y Trydydd Llawr

17 – 24 Mai

Agor: Dydd Gwener 17 Mai, 7.30pm

Mae gwaith yr artistiaid hyn, yn eu tro, yn ystyried ffurfiau byd-eang hollbresennol megis adeiladu, byw a defnyddio drwy ddulliau esthetig a chysyniadol penodol. Nid yw’r projectau yn perthyn i ardal ddaearyddol benodol, ond yn hytrach mae’n trin lleoedd fel enghreifftiau nodweddiadol. Gan nad yw unrhyw un ohonynt yn gaeth i’w lleoliad, maent yn hytrach yn defnyddio llefydd (Yr Eidal, Sbaen, Tsieina, y D.U), fel ffynhonnell ar gyfer ffurfiau â chynnwys sy’n fyd-eang.