650px-Lindoso-power-station---control-room-(frontal-view),-2012-©-Edgar-Martins

The Time Machine

1 Mai
7 Mehefin
2013

Edgar Martins

Yn 2010 a 2011 cafodd Martins fynediad unigryw i 20 o orsafoedd pŵer ledled Portiwgal. Adeiladwyd llawer ohonynt yn y 1950au a’r 1970au, cyfnod o argoelion gobeithiol am dwf economaidd carlamus a newid cymdeithasol. Mae The Time Machine yn cofnodi gwrthrychau a gofodau y mae eu dyluniad crand a blaengar yn tystio i gwmpas ac uchelgais y weledigaeth y tu ôl iddynt.

Mae ffotograffau Martins yn dwyn i gof ffuglen wyddonol ac, ym maes anochel hiraeth am a fu, yn nodweddu oes ohiriedig; yr un fodern. Wrth ailddarganfod gorffennol o arloesedd technolegol cyffrous a chred obeithiol yn y dyfodol, mae The Time Machine yn llefaru nid yn unig am gynhyrchu pŵer ond hefyd am freuddwydion a pharadwysau technolegol.

Cyllidwyd yr arddangosfa hon gan Fundação EDP a chefnogir y daith ryngwladol gan Sefydliad Calouste Gulbenkian (cangen y DU) a’r Instituto Camões (Portiwgal).