Stiwdio Bortreadau Pop Up

4 Mai
12 Mai
2013

 

Pop-up-portrait-studio-Kirsty-M430

Kirsty Mackay

Sad 4 & Sul 5, 10am – 4pm
Stori Caerdydd
Sad 11 & Sul 12 Mai, 11am – 4pm
Oriel Milkwood
Stiwdio ffotograffiaeth awyr-agored symudol yw Stiwdio Bortreadau Pop Up, sy’n cynnig sesiwn bortread am ddim i bawb. Bydd y stiwdio yn popio i fyny ger lleoliadau Diffusion yng Nghaerdydd. “Mae’n llawer mwy na bwth ffotograffau. Dwi’n tynnu llun pawb sy’n galw heibio. Dwi wrth fy modd yn cael fy synnu pan fydd rhywrai na fyddwn wedi ystyried tynnu eu llun yn sefyll o flaen fy nghamera ac yn sydyn, dwi’n gweld rhywbeth ynddyn nhw. Os galla’i ddal y peth hwnnw, gallaf wneud portread da.” I weld y portreadau a darganfod lleoliad y stiwdio, dilynwch @PopUp_Studio ar Twitter.