Swrrealaeth, Bwyd a Ffotograffiaeth

5 Mai
– 2013
The Butchers Wife (detail), 2013 © Dawn Woolley
The Butchers Wife (manylyn), 2013 © Dawn Woolley

Dydd Sul 5 Mai, 2 – 3.30pm

Oriel Milkwood

Am ddim, hanfodol bwcio (dim ond 10 lle) ebost [email protected]

O dan ysbrydoliaeth yr arddangosfa Wild Oats, gwahoddir cyfranogwyr i ddod â bwyd gyda chi sy’n eich cyfleu chi, mewn rhyw ffordd – atgof melys, efallai, hoff bryd neu ddyhead cudd? Defnyddiwch y bwyd i adeiladu cerfluniau hynod a rhyfeddol, a thynnu lluniau! Darperir rhywfaint o ddeunydd (gwisgwch hen ddillad!)