650pxGeoff-Charles,-Ellesmere-Carnival,-4th-September,-1955.-Courtesy-of-National-Library-of-Wales

Structures of Feeling

1 Mai
31 Mai
2013

Geoff Charles

Curadwyd gan Peter Finnemore a Russell Roberts

Am bron hanner canrif, bu Geoff Charles yn ffotonewyddiadurwr blaenllaw gydag amryw o bapurau a chylchgronau Cymreig. Ledled gogledd Cymru a’r gororau, dogfennodd ffabrig bywyd bob-dydd yn ogystal â thraddodiadau a moderneiddio Cymru. Mae damweiniau, ffasiwn, ffermio, Eisteddfodau, achlysuron dinesig, diwydiant, teithio, protest a rhyfel oll yn rhan o’r hyn sydd yn gyfarfyddiad gweledol dwys â hanes a lle.

Mae’r arddangosfa hon yn dethol o gasgliad y Llyfrgell Genedlaethol i greu fframiau cyd-destunol newydd i ffotograffau Charles i’r wasg. O’u tynnu o’u cyd-destun gwreiddiol fel lluniau darluniadol hanner-tôn, gall y delweddau hyn a’u newidiadau mewn graddfa a chyflwyniad ddal i fod yn ddatganiadau uniongyrchol iawn am y byd ond hefyd am dameidiau dirgel ohono. Gan gyfeirio at waith Raymond Williams, y defnyddiwyd ei gysyniad ‘a structure of feeling‘ am y tro cyntaf ym 1954, mae’r arddangosfa’n ategu gallu ffotograffiaeth i gyfleu diffiniad cyffelyb o brofiad wedi ei fyw ac ansawdd bywyd ar foment hanesyddol neilltuol, ond gan wahodd myfyrdod pellach hefyd ar yr hyn y gall y fath ffotograffau ei gynnig yn y lleoliad newydd hwn.

Mae’r arddangosfa, sy’n cynnwys printiau graddfa-fawr ynghyd â thafluniadau a ffilm, hefyd yn archwilio’r angen am ymyriad cyson o fewn casgliadau i sicrhau y gallant ddal i fod yn hyblyg ac yn agored i’w hadolygu.

Cyflwynir yr arddangosfa gan Ffotogallery mewn cysylltiad â Llyfrgell Genedlaethol Cymru.