Platfform 3

22 Mai
22 Mai
2013

 

Platform

“Byddwn yn esblygu i gael tynnu’n llun”

22 May, 6.30pm

Fire Island, 25 Stryd Westgate, Caerdydd CF10 1DD

Am ddim

BWCIWCH NAWR

Siaradwr: Bridget Crone

Cynhelir cyfres o ddigwyddiadau gyda’r hwyr mewn lleoliadau ledled y ddinas, bob un ar un o themâu Platfform, dan arweiniad artistiaid a meddylwyr blaenllaw. Bydd yn gyfle i drafod a myfyrio mewn lleoliad anffurfiol.

PLENTY PROJECTS yw strwythur trefniadol Bridget Crone – curadur â 15 mlynedd o brofiad o weithio yn y DU, Awstralia ac yn rhyngwladol. Un o nodweddion arfer Bridget yw comisiynu gwaith newydd gan artistiaid sy’n gweithio mewn ffordd estynedig ar draws meysydd perfformio, ffilm a fideo, a sain. Ar hyn o bryd, Bridget sy’n cyd-drefnu’r rhaglen fisol o ffilmiau arbrofol a thrafod yn yr Arnolfini, Bryste. A hithau’n ymroddedig i hybu ymchwil a thrafod beirniadol, mae Bridget wedi parhau i roi’r flaenoriaeth i ddysgu fel rhan o’i gwaith curadurol. Ar hyn o bryd, mae’n dysgu Pwnc Arbennig BA trydedd-flwyddyn, ‘Y Curadurol’ yn yr Adran Diwylliannau Gweledol, Goldsmiths, Prifysgol Llundain, ac ar y Cwrs Curadu MA ym Mhrifysgol Essex.

http://www.plentyprojects.org