Platfform 2

15 Mai
15 Mai
2013

 

Shaun Featherstone, Great Frock 'n' Robe Swindle
Shaun Featherstone, Great Frock ‘n’ Robe Swindle

“Nid yw’r artist yn atebol i neb”

15 May, 6.30pm

Fire Island, 25 Stryd Westgate, Caerdydd CF10 1DD

Am ddim

BWCIWCH NAWR

Siaradwr: Shaun Featherstone

Cynhelir cyfres o ddigwyddiadau gyda’r hwyr mewn lleoliadau ledled y ddinas, bob un ar un o themâu Platfform, dan arweiniad artistiaid a meddylwyr blaenllaw. Bydd yn gyfle i drafod a myfyrio mewn lleoliad anffurfiol.

Artist a churadur o Gaerdydd yw Shaun Featherstone. Er 2006 bu’n trefnu’r rhaglen arddangosfeydd dros-dro yn Oriel Gelf Casnewydd. Ym 1991 cyd-sefydlodd Stepping Stone Arts – project arloesol ag ymrwymiad cymdeithasol, a arweinir gan artistiaid. Mae ganddo gefndir o weithio ym maes y celfyddydau ac addysg, yn cynnwys Carchar Caerdydd, engage Cymru, a bu’n gyfarfwyddwr Asiantaeth Celfyddydau mewn Addysg Caerdydd. Yn 2012, cyhoeddodd wrth-gyffur i Jiwbilî diamwnt y Frenhines, y papur gweriniaethol, The Great Frock ’n’ Robe Swindle, a ddosbarthwyd ledled y DU. Mae wrthi’n gweithio ar ddau broject, SHARES ar y cyd â phroject Immigrant International Tania Bruguera, a chyfres newydd o weithiau,  Red Shoes, sy’n ymateb i farwolaeth Margaret Thatcher – y bwriada fynd â hi i MARXISM 2013 ym mis Gorffennaf. Mae newydd gwblhau MA mewn Celfyddyd Gain ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd.

http://shaunfeatherstone.blogspot.co.uk/

http://www.frocknrobe.com/