Photoworks yn Cyflwyno: Desert Island Pics Peter Fraser

18 Mai
18 Mai
2013

 

From Lost for Words, 2009 © Peter Fraser
Lost for Words, 2009 © Peter Fraser

Sadwrn 18 Mai  / 2 – 3pm 

Ffotogallery

Am ddim ond bwcio’n hanfodol

BWCIWCH NAWR

Pa wyth ffotograff yr âi Peter Fraser â nhw gydag ef i ynys anial?

Yn sgîl arddangosfa adolygol Tate St Ives o’i yrfa ddeng-mlwydd-ar-hugain, bydd Peter Fraser yn trafod ei ddewis gyda Stephen Bull (Arweinydd y Cwrs Ffotograffiaeth, Prifysgol y Celfyddydau Creadigol) mewn fformat wedi ei fras-seilio ar Desert Island Discs Radio 4.

Mae Peter Fraser, sy’n fwyaf adnabyddus am ffotograffau sy’n archwilio harddwch hynod defnyddiau cael bob-dydd, yn byw ac yn gweithio yn ne-ddwyrain Llundain. Fe’i ganed yng Nghaerdydd ym 1953 a graddiodd mewn ffotograffiaeth o Bolytechneg Manceinion ym 1976, ynghyd â sawl “lliwiwr Prydeinig newydd” arall, yn cynnwys Martin Parr, Paul Graham ac Anna Fox. Ym 1984, treuliodd Fraser beth amser yn gweithio ym Memphis gyda William Eggleston. Enillodd ei lyfr cyntaf, Two Blue Buckets, a gyhoeddwyd ym 1988, wobr Bill Brandt ac fe’i hystyrir heddiw yn llawlyfr i ysgol ffotograffig a ehangodd amrediad testunau ffotograffig difrif derbyniol. Cyhoeddwyd ei gyfrol ddiweddaraf, A City in the Mind gan Steidl/Brancolini Grimaldi yn 2012.

Mae cynfyfyrwyr Peter yn cynnwys Wolfgang Tilmans a Jeremy Millar.

Yn 2002, dangosodd y Photographers’ Gallery arolwg o’i waith ac yn 2004, roedd ar restr fer Gwobr Ffotograffiaeth Citibank (Deutsche Börse bellach) am waith a arddangoswyd yn y Brighton Photo Biennial cyntaf. Arweiniodd comisiwn mawr gan Ffotogallery at yr arddangosfa Lost For Words yn 2010.

Rhan o gyfres gyfredol o sgyrsiau Photoworks yw’r digwyddiad hwn. Bydd cyfranogwyr eraill Desert Island Pics yn cynnwys Anna Fox, Sean O’Hagan, Martin Parr a Brian Griffin.