Microworld: Arcadia

21 Mai
2 Mehefin
2013

21 Mai – 2 Mehefin

Arcêd y Frenhines (Uned 17)

Am ddim

Microworld : Arcadia – gofod celfyddydol ‘byw’ yw hwn a fydd yn tyfu, yn newid ac yn datblygu mewn ymateb i weithgareddau’r sawl sy’n ei ddefnyddio. Am ddwy wythnos, bydd ymwelwyr yn gallu ymgolli mewn byd ecolegol digidol rhyngweithiol.

Bydd Genetic Moo yn taflunio byd yn llawn creaduriaid rhyngweithiol o amgylch yr oriel. Mae’r ffantasmagoria hwn ar ffurf gludwaith a luniwyd ar sail ffotograffau a fideos o gyrff yr artistiaid. Byddant yn rhyngweithio gyda’r gynulleidfa, gyda’r gofod yn yr oriel, a chyda’i gilydd. Yn ystod y sioe cyflwynir creaduriaid newydd a gaiff eu haddasu a’u hail-lunio (bydd cyfle i’r gynulleidfa lunio eu creaduriaid eu hunain yn ogystal). Bydd rhai creaduriaid yn gorfod ymdrechu’n galed, bydd rhai yn ffynnu. Mae’r artistiaid yn ceisio creu amgylchedd rhyngweithiol cyfoethog lle nad ydyn nhw hyd yn oed yn gwybod beth sy’n digwydd nesaf. Mae Tine Bech yn dangos tri cherflun golau sy’n newid lliw wrth i chi symud o’u cwmpas. Mae’r creaduriaid yma’n cyfathrebu gyda’i gilydd ac yn creu cynlluniau lliwgar chwareus wrth i’r gynulleidfa nesáu atynt. Mae Sean Clark yn dangos gwaith fideo rhyngweithiol o’r enw Whale sy’n storio atgofion o’r hyn y mae wedi’i weld – gan lunio tonau o ddeunydd gweledol dros amser. Bydd hefyd nifer o artistiaid yn edrych i mewn i’r syniad o ryngweithio drwy ddefnyddio dulliau roboteg.  Mae’r rhain yn cynnwys Paul Granjon, Sean Olsen a Jane Webb. Bydd y gofod yn cael ei lenwi â sain gynhyrchiol a gyfansoddwyd gan Julia Schauerman, sy’n newid wrth iddo ymateb i’r gynulleidfa.