Memory Defences

30 Ebrill
26 Mai
2013
Ryan Moule Memory Defences
Ryan Moule Memory Defences

Ryan Moule 

Oriel Mission, Plas Caerloyw, Abertawe SA1 1TY

30 Ebrill – 26 Mai, Mawrth – Sul 11am – 5pm

Ffilm fer newydd gan Ryan Moule yw Memory Defences. Mae’n cydredeg â gwaith celf mwy o faint sy’n ffocysu ar dymoroldebau unigol ond hydraidd y ddelwedd lonydd a’r un symudol. Graddiodd Ryan Moule o Brifysgol Fetropolitan Abertawe gyda BA mewn Ffotograffiaeth ac mae wrthi’n astudio am MA yn y Coleg Celf Brenhinol ar hyn o bryd.