McCullin

18 Mai
– 2013
Don McCullin, Shell shocked Marine, Vietnam, Hue, 1968, gelatin silver print
Don McCullin, Shell shocked Marine, Vietnam, Hue, 1968, print gelatin arian

Dangosiadau o’r ffilm McCullin

Sadwrn 18/Mercher 22/Iau 23 Mai

Am brisiau ac amserau dangos: 029 2030 4400/ www.chapter.org

Mae’r ffilm ddogfen deimladwy hon yn olrhain gyrfa ddewr ffotograffydd arobryn y Sunday Times, Don McCullin, a deithiodd i bedwar ban i gofnodi gwrthdaro a chythrwfl ein byd ar hyd y 1970au.

Gyda mynediad heb ei ail i’w archif bersonol, dengys McCullin ei fywyd i ni trwy lens, gan siarad yn onest am ei holl yrfa a’r trychinebau dyngarol, annioddefol yn aml, a’r sefyllfaoedd rhyfel yr âi iddynt er mwyn eu datgelu yn eu holl erchylltra. Byddai delweddau dirdynnol McCullin yn dal sylw darllenwyr papurau penwythnos Prydain, ond gan ddenu cerydd gan lywodraethau beirniadol, a gywilyddiwyd gan yr anfadwaith a ddatgelwyd gan ei ffotograffiaeth arloesol.

Mae McCullin, yn erbyn cefndir un o’r cyfnodau gwleidyddol diweddar mwyaf cythryblus, yn sylwadaeth drawiadol ar hanes newyddiaduraeth a hefyd yn fewnwelediad cyfareddol i sut y byddai ffotograffwyr yn mentro ar un adeg.