Looking for Glenys Cour

21 Mai
2 Mehefin
2013
Toril Brancher Looking for Glenys
Toril Brancher, Looking for Glenys, 2013

Toril Brancher 

Oriel Mission, Plas Caerloyw, Abertawe SA1 1TY

21 Mai – 2 Mehefin, Mawrth – Sul 11am – 5pm

Arddangosfa All-safle Glynn Vivian

Bu Toril Brancher, ffotograffydd o Norwy sy’n byw yng Nghaerdydd, yn cwrdd ers deunaw mis â Glenys Cour, arlunydd lleol a pherson allweddol yn y gymuned gelfyddydol yn Abertawe. Comisiynydd y Glynn Vivian Toril i wneud ffilm artist am Glenys a fydd yn rhan o arddangosfa fawr a guradir gan Mel Gooding yn sgîl yr adnewyddu sylweddol a fu ar yr oriel.