Portrait Yellow, 2012. Embroidery on photo, 23.5 x 18cm © Maurizio Anzeri
Portrait Yellow, 2012. Embroidery on photo, 23.5 x 18cm © Maurizio Anzeri

But it’s not late it’s only dark

1 Mai
30 Mehefin
2013

Maurizio Anzeri

Yn arddangosfa unigol gyntaf Maurizio Anzeri yng Nghymru ceir gweithiau newydd eu comisiynu nas gwelwyd o’r blaen ynghyd â detholiad o’r darnau “ffoto-gerfluniadol” sy’n destun clod beirniadol

Defnyddir ffotograffau cael a brodwaith i greu darnau cerfluniol cynnil lle rhoddir hunaniaethau newydd cymhleth a dirgel i ddieithriaid. Gwêl Anzeri bortreadau ffotograffig fel tirluniau, ac fe’u harchwilia er mwyn eu haenu â’i fapiau neu’i ogwydd ei hunan a chreu’r hyn a ddisgrifia fel ‘dimensiynau esblygol eraill posibl ar gyfer y bobl a ddarlunir”. Mae labyrinthau o ffurfiau a lliwiau yn creu daearyddiaeth gyfareddol o wynebau, hanesion ac eneidiau â llygaid sy’n syllu’n enigmatic o ganol eu ‘masgiau’. Ynghyd â’r gwaith hirsefydlog hwn, bydd Anzeri yn dangos gweithiau newydd sy’n defnyddio brodwaith a ffotograffiaeth bersonol i greu gofod dychmygol neu seicolegol; realiti preifat sy’n troi’n ffantasi cyhoeddus.

Mae diddordeb Anzeri yn y ffurf cerfluniol, y corff a hunaniaeth, rhywedd a ffiniau seicolegol, yn ymestyn i gynnwys corff o ddarnau cerfluniol morffolegol a wneir o wallt synthetig. Wedi eu hysbrydoli gan lu o ffynonellau – o Mrs Dalloway Virginia Wolfe i ddiwylliant totemau, Versailles yr 17eg ganrif a ffasiwn haute couture – mae’r gosodweithiau’n creu cyfres o gerfluniau, pob un yn cynrychioli personoliaeth wahanol, sy’n cyhwfan rywle rhwng theatr a ffetisiaeth.