650px-High-rise-(23rd,-Bar),-2007-©-Peter-Bobby

High-rise

1 Mai
27 Mai
2013

Peter Bobby

Daeth troad y ganrif â diddordeb a hyder newydd mewn codi adeiladau uchel iawn ym mwyafrif llethol prif ddinasoedd y byd. Dyma bellach y dull adeiladu corfforaethol dewisol ar gyfer diwydiant a phensaernïaeth mwyfwy byd-eang. Mae High-rise yn archwilio’r disgwrs cymdeithasol-wleidyddol, pensaernïol a gweledol o gwmpas yr adeiladau hyn gan ddefnyddio cyfuniad o ddelweddau llonydd a symudol, mewnol ac allanol. Trwy nifer o strategaethau gwahanol, mae’r gwaith yn trafod yr amgylcheddau hyn yn feirniadol, yn cwestiynu eu perthynas â’r ddinas islaw, ac yn archwilio’r disgwrs o gwmpas cysyniadau o bŵer o fewn y dirwedd ddinesig gyfoes.

Project Ffotogallery mewn partneriaeth â’r Ganolfan Bensaernïadeth, Bryste a Theatr Genedlaethol Lloegr, Llundain. Gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Lloegr, eCPR (Canolfan Ewrop ar gyfer Ymchwil Ffotograffig) a Phrifysgol Cymru, Casnewydd.