Heimer

31 Mai
5 Mehefin
2013
© Nora Fjeldheim Lerstøl, 2012
(h) Nora Fjeldheim Lerstøl, 2012

Nora Fjeldheim Lerstøl, Inger Birrgitte Richenberg, Anna Solum

Cove, 36 Stryd y Castell, Abertawe

31 Mai – 5 Mehefin, 10am – 5.30pm, Llun – Sadwrn

Arddangosfa sy’n archwilio cysyniad cyfoes o ‘gartref’ o safbwynt tri artist ifanc o Norwy sy’n gweithio â lens yw Heimer. Hen air Llychlynaidd yn golygu ‘pentref’ neu ‘annedd’ yw Heimer, a dyna wraidd y gair Saesneg, ‘home’.

Ar ôl astudio celf ffotograffig yn y DU, aeth yr artistiaid a ddangosir yn yr arddangosfa â’u gwybodaeth newydd yn ôl gyda nhw i Norwy. Tra bod gan bob artist ei reswm ei hun dros ddychwelyd i dref enedigol, cynefin plentyndod neu gartref teuluol, maent yn rhannu penderfyniad ymwybodol i ddilyn eu crefft yn y man lle mae eu gwreiddiau dyfnaf. Mae hyn yn rhoi i bob un fesur o reolaeth, myfyrdod a phersbectif i archwilio cwestiwn hunaniaeth ddiwylliannol a chymdeithasol. Fel arddangosfa, nod Heimer yw cwestiynu’r cysyniad o gartref yn ein cymdeithas ninnau trwy lygaid ein cymdogion gogleddol.