Gif Gathering

23 Mai
23 Mai
2013

Ewan Jones Morris

Porter’s, Harlech Court, Bute Terrace, Cardiff CF10 2FE

23 Mai / 7pm

Am ddim bwcio’n hanfodol

BWCIWCH NAWR

Babis yn dawnsio, sylwebaeth wleidyddol, cenhedlaeth newydd o ’emoticons’ a chathod â llygaid laser – mae’r GIF cyffredin (Graphics Interchange Format) yn mwynhau adfywiad ar hyn o bryd yn y diwylliant poblogaidd.

 chymorth technoleg 3D cynyddol gyffredin, mae’r fformat hwn, sy’n 26 oed bellach ac a oedd ar un adeg i’w weld ar wefannau amatur yn unig, bellach yn ddyfais anhepgor ar wefannau rhannu delweddau ac – yn ôl rhai – yn gyfrwng artistig ynddo’i hun. Mae GIFs yn siapio estheteg gylchol newydd sydd i’w weld ymhobman ar y rhyngrwyd.

Bydd y digwyddiad hwn yn gyfle i ddysgu am a dathlu’r fformat, ac yn gyfle i drafod yr obsesiwn presennol â’r GIF.

Wedi ei drefnu gan Academi Cyfryngau Cymru Skillset a Porters. Wedi ei gyflwyno gan Ewan Jones Morris a Nic Finch gyda cherddoriaeth byw wedyn gan Encore.

www.mediaacademywales.org