The Blind Cartographer, 2012 (c) Richard Page
The Blind Cartographer, 2012 (c) Richard Page

From common differences

1 Mai
31 Mai
2013

Eva Bartussek, Holly Davey, Paul Duerinckx, John Paul Evans, Peter Finnemore, Muriel Gallan, Hamish Gane, Humberto GaticaAnna Kurpaska, Ryan Moule, Timothy Nordhoff, Richard Page, Lāsma Poiša, Inger Birgitte Richenberg

Gan archwilio themâu bro, cymuned ac Arallrwydd, mae From common differences yn gofyn cwestiynau anuniongyrchol ynglŷn â lle’r “lleol” o fewn rhwydwaith eang o gysylltiadau diwylliannol cyfoes. Gan ddwyn ynghyd artistiaid sydd wedi ennill eu plwyf a doniau newydd yn y maes, mae’r arddangosfa’n cyflwyno gwaith ffotograffig newydd a gynhyrchwyd yng Nghymru ac yn ehangach i greu dialog aml-bersbectif sy’n herio gallu ffotograffiaeth newyddiadurol a chelfyddydol i gyfleu materion tyngedfennol yr 21ain ganrif. Man cychwyn y project yw cydnabod materion sy’n effeithio ar Abertawe a Chaerdydd fel dwy ddinas gyfagos. Bydd yr arddangosfa’n archwilio cwestiynau diwylliannol rhanbarthol pwysig ynglŷn â hunaniaeth, bro a gwahaniaeth.

Project ar y cyd rhwng Prifysgol Fetropolitan Abertawe a Neuadd Dewi Sant.