ffotohive

ffotohive

1 Mai
31 Mai
2013

Ymunodd Addysg Ffotogallery â David Boultbee o fenter gelf gyfunol BREAD i greu pum celfwaith ffotograffig ar-lein sy’n torri tir newydd ac na all fodoli heb eich cyfraniad creadigol chi. Yn syml iawn, ymwelwch ag un o’r ‘cychod gwenyn’ o gwmpas y ddinas, tynnwch ffotograff a’i drydar i’r project gan ddefnyddio’r hashtag (#) ar gael yn y cwch ac o wefan Diffusion yn ystod mis Mai. Bydd eich ffotograff yn mynd yn rhan hanfodol o’r celfwaith arloesol hwn sy’n darlunio mis ym mywyd ein dinas fyrlymus, ei thrigolion a’r ŵyl.

– Casglu Delweddau
Gall cyfranogwyr gyfrannu eu delweddau trwy Twitter ar eu ffôn neu eu lanlwytho trwy gyfrwng gwefan Diffusion. Trwy drydar delwedd gyda Hashtag, gallwn ddidoli delweddau defnyddwyr a’u crynhoi i’w cynnwys yn y collage.

– Lleoliadau
Rydym yn defnyddio’r chwe lleoliad canlynol, y cyfeirir atynt hefyd fel ‘cychod’, ledled y ddinas, bob un â’i Hashtag penodol. Bydd cyfarfwyddiadau clir ym mhob lleoliad i ddweud o ble a sut y gall pobl dynnu eu ffotograffau.

Marchnad Caerdydd                -> Trydarwch at  #ffhmarket

Y Llyfrgell Ganolog                   -> Trydarwch at  #ffhlibrary

Bae Caerdydd                          -> Trydarwch at  #ffhbay

Yr Aes                                      -> Trydarwch at  #ffhhayes

Parc y Rhath                            -> Trydarwch at  #ffhroath

Tramshed                                 -> Trydarwch at  #ffhtram

Dangosir y celfweithiau mewn gofodau rhithwir a go iawn, dilynwch  @davidboultbee ar Twitter am gipolwg tu ôl i’r llenni.

Lansio Arddangosfa ffotohive