Victoria-from-Feminist,-2011-©-Catrine-Val

European Chronicles

1 Mai
31 Mai
2013

Mindaugas Ažušilis, David Barnes, Tina Carr & Annemarie Schöne, John Duncan, Anna Kurpaska, Catrine Val, Artūras Valiauga 

Mae European Chronicles yn cynnig gweledigaeth o Ewrop gyfoes trwy waith ffotograffig sy’n adlewyrchu gwahanol straeon personol, teuluol a chymunedol. Daw’r detholiad bychan yma o brojectau unigol o blith y lliaws o ddoniau ffotograffig amrywiol sy’n bodoli ledled Ewrop, sydd heb eu cynrychioli’n ddigonol yn y prif ganolfannau arddangos a chyhoeddi yn Llundain, Paris a Berlin. Mae’r arddangosfa yn lansio European Prospects, project dwy-flynedd sy’n archwilio swyddogaeth ffotograffiaeth a chyfryngau digidol mewn datblygu a chyflwyno eiconograffiaeth amgen o Ewrop a’r profiad Ewropeaidd o’r mosaïg o ddelweddaeth ffotograffig sy’n cael ei chynhyrchu yn y rhanbarth heddiw.

Cyflwynir Elin Høyland – The Brothers yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Eglwys Norwyaidd hefyd fel rhan o European Chronicles.

Project Ffotogallery cyllidwyd gan European Cultural Foundation ac European Commission.