650px-Blaenavon-Male-Voice-Choir-(3),-2011-©-Alicia-Bruce-

Encore

1 Mai
29 Mai
2013

Alicia Bruce

Mae Encore yn cynnwys dwy gyfres gyflenwol o bortreadau o gerddorion ym Mlaenafon, cyn-dref lofaol yng nghymoedd de Cymru. Wedi eu hysbrydoli gan bortreadau hanesyddol yng nghasgliad Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, mae ffotograffau Alicia Bruce yn tanlinellu personoliaethau unigol tra’n cadw eu hunaniaeth dorfol. Saethwyd y ddwy gyfres ar lwyfan Neuadd y Gweithwyr, Blaenafon yn ystod cyfnod preswyl Bruce yno, fel rhan o gomisiwn Cymoedd diweddar Ffotogallery. Maent yn darlunio grwpiau gwahanol o berfformwyr o wahanol genedlaethau sydd wedi eu cysylltu gan ddaearyddiaeth a chariad at berfformio. Trwy ail-lwyfannu cyfansoddiadau o beintiadau o fri yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, mae Bruce yn ailgysylltu cerddorion Blaenafon yn huawdl â threftadaeth gerddorol Gymreig ehangach.

Project Ffotogallery.