Drift, 2011 © Tim Davies

Drift, 2011 (h) Tim Davies

Drift

9 Mawrth
26 Mai
2013

Tim Davies

Gosodwaith ffilm newydd uchelgeisiol gan Tim Davies yw Drift a gyflwynir yn orielau cyfoes Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Fenis yw testun y gosodwaith sy’n cynnwys tair ffilm unigol, Drift (2011), Frari (2011) a’r gwaith newydd, Capricci (2013). O’u gweld gyda’i gilydd am y tro cyntaf, maent yn cyflwyno portread grymus a phruddglwyfus o Fenis, gan greu cysylltiadau â’r modd y darlunir y ddinas yng nghasgliad yr Amgueddfa gan artistiaid fel Canaletto, Monet a Whistler.

Gwelwyd Drift a Frari yn flaenorol yng nghyflwyniad Cymru yn Fenis Tim Davies ym 54ydd Biennale Fenis yn 2011, a drefnwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Dyma’r tro cyntaf i’r corff pwysig hwn o waith gael ei ddangos yng Nghymru.