Bunkers & Barnraising g39 - Bunkers & Barnraising

Barnraising and Bunkers

8 Mai
29 Mehefin
2013

Uriel Orlow, Abigail Reynolds, Angharad P Jones, Rich White, Dan Griffiths, Geraint Evans, Jonathan Powell, Richard Powell

Mae’r amgylchedd adeiliedig, er gwaethaf dyheadau penseiri a chynllunwyr, yn tyfu’n organig o’r bobl sy’n trigo ynddo. Dialog barhaus ydyw, nid peth sefydlog. Gwelir y trefol a’r gwledig fel dau begwn gwrthwyneb yn aml, y naill yn gyfystyr â phresenoldeb a’r llall ag absenoldeb. Gan ofyn y cwestiwn ‘ble’r ydym ni nawr’, mae’r arddangosfa’n edrych ar yr ysfa ddynol am loches, a sut y dewiswn ei adeiladu. Tra bod codi ysguboriau’n ymgorffori gweithredu torfol a chydweithredu, awgrymir y gwrthwyneb gan fynceri. Llochesau i ddibenion goroesi yw bynceri, wedi eu cloddio yn hytrach na’u codi; maent yn ynysu ac yn gwahanu’r unigolyn oddi wrth y byd.

Mae Barnraising and Bunkers yn cydosod artistiaid sy’n ymwneud neu’n rhyngweithio ag adeileddau pensaernïol neu ffisegol, yn ogystal â rhai sy’n gweithio ar y cyd i gyflawni pethau mwy na galluoedd y grŵp. Mae hefyd yn archwiliad ehangach o’r gofodau hynny sy’n adeileddau blaenllaw i’r byd celf, ac yn eu cyferbynnu â’r hyn sydd yn aml yn fodd ynysedig ac ar wahân eu cynhyrchu, y stiwdio.