Gweithdy Rhwymo Llyfrau

25 Mai
26 Mai
2013

 

 

 

Sad 25 & Sul 26 Mai / 10am – 1pm / oed 16+

Gweithdy Print CaerdyddTŷ’r Farchnad, Heol y Farchnad, CF5 1QE

£15 (yn cynnwys defnyddiau) – i fwcio neu am fwy o wybodaeth, ebostiwch [email protected]

Ewch â’ch llyfrau gwaith-llaw adre, fe wnânt anrhegion gwych! Dysgwch sut i blygu, pwytho a rhwymo llyfrau gwaith-llaw. Cewch ddysgu sut i wneud dau fath, llyfr traddodiadol rhwymiad-ochr a all fod yn llyfr nodiadau hwylus neu’n albwm lluniau, a llyfr consertina arbrofol, difyr, a all gynnwys pocedi cudd neu bapur wedi ei dorri allan.

Dewch ag unrhyw bapur, lluniadau neu ffotograffau yr hoffech eu cynnwys yn eich llyfr gyda chi.