B O R T H, 2012 (film stills), (c) Gideon Koppel

B O R T H, 2012 (h) Gideon Koppel

B O R T H

1 Mai
31 Mai
2013

Gideon Koppel

fersiwn sgrîn sengl

 

Gosodwaith ffilm yw B O R T H, gan yr artist Gideon Koppel. Fe’i ffilmiwyd yn nhreflan orllewin-gwyllt y Borth – lle hynod ac anarferol lle mae gorwel diderfyn y môr mewn gwrthdrawiad â chymysgedd bensaernïol; lle cyfosodir tirwedd epig yn chwareus ag agosatrwydd ystum ddynol.

Yn dilyn yn sgîl ffilm hyd-llawn Koppel, Sleep Furiously – un o’r ffimiau Prydeinig a gafodd fwyaf o glod beirniadol yn 2009 – mae’r gwaith hwn yn teithio ar hyd y ffin aneglur rhwng dogfen a ffuglen, i greu byd breuddwydiol a synhwyraidd pwerus.

Cyflwynir yr arddangosfa gan Ffotogallery ar y cyd â Chanolfan Gelfyddydau Aberystwyth. Cyllidwyd y project gan Cygnor Celfddydau Cymru. Arddangosfa a gefnogir gan Chapter.

DS. Ni ddangosir B O R TH o ddydd Gwener 24 – dydd Sul 26 Mai oherwydd yr Penwythnos Cyhoeddi.