At the Mad Shepherdess

12 Mai
19 Mai
2013
Mike Tooby, At the Mad Shepherdess
Mike Tooby, At the Mad Shepherdess

Mike Tooby

Perfformiad: Dydd Sul 12 Mai, 5 – 8pm

Arddangosfa: Llun 13 – Sul 19 Mai

Chapter (caffi/bar)

Ysgogodd y rhaglen Celf yn y Bar yn Chapter – a Gŵyl Diffusion – y curadur Mike Tooby i feddwl eto am beintiad enwog Édouard Manet, Un Bar aux Folies-Bergère (1882). Dengys y darlun adlewyrchiad dyn dirgel yn ymateb – neu beidio – i drem menyw sy’n gweini diodydd. Y cyfarfyddiad hwn hefyd – a diddordeb Manet mewn ffotograffiaeth a bywyd modern – a ysbrydolodd waith ffototograffig eiconig Jeff Wall, Picture for Women (1979) – a oedd, ar y pryd, yn ymgais uchelgeisiol i gydgysylltu gofynion artistig a gwyliadol y 1970au diweddar â chelf ddarluniadol fodernaidd.

Gwahoddir aelodau’r gynulleidfa i ofyn y cwestiwn: “Beth a wn i byth am weithiwr y tu ôl i far?” a gallant gyfranogi drwy brynu diod yn yr agoriad, neu drwy ailgreu’r olygfa a gynrychiolir trwy lens y camera.

Curadur yw Mike Tooby â gyrfa mewn canolfannau mawr ac amgueddfeydd. Datblygodd Tate St Ives yn y 1990au, ac arwain y broses o ailarddangos gweithiau celf yr Amgueddfa Genedlaethol a gwblhawyd yn 2011. Mae ei waith diweddar yn cynnwys projectau graddfa-fach gyda chydweithwyr, yn aml yn eu cartrefi neu yn y gwaith, sy’n gynnil ac weithiau’n ysgafngalon.