Thief-of-Time,-2012.-Oil-on-canvas,-140x110cm.-©-Emma-Bennett,-courtesy-CHARLIE-SMITH-London

Thief of Time

1 Mai
30 Mehefin
2013

Emma Bennett

Mae peintiadau atgofus o hardd Emma Bennett yn myfyrio ar ofod, amser a bregusrwydd y cyflwr dynol.

Gan fenthyca delweddaeth o beintio hanesyddol yr Iseldiroedd a’r Eidal, mae Bennett yn cyfleu’n gelfydd bowlenni o ffrwythau aeddfed, tuswau o flodau, helfilod marw, a lleiniau o ddefnydd cyfoethog sy’n adlewyrchu’r traddodiad maith hwn o beintio bywyd llonydd – o naturiolaeth ymddangosiadol a seilir ar ddyfais gyfansoddiadol, ac o amser gohiriedig. Mae’r testunau sy’n ymffurfio o wacter dudew ei chynfas yn cyfeirio at natur fyrhoedlog bodolaeth; at fywyd, marwolaeth a’r bywyd nesaf.

Yn ei gwaith diweddaraf mae Bennett yn ystyried byrhoedledd delweddaeth, cof a’r awydd am wneud yr enydau hyn yn fwy parhaol, gan gyfeirio at ymchwiliadau ffotograffwyr bywyd-llonydd hanesyddol a chyfoes – o Roger Fenton i Wolfgang Tillmans. Mae Bennet yn darlunio ochr fwy tywyll y traddodiad – trwy ddefnyddio alegori a thrwy adlewyrchu poen colled, a’r ymgais ofer i adfer a chadw, i rewi amser a dal gafael ar yr hyn sy’n mynd heibio.

Rhan o raglen Celf yn y Bar Chapter.