Symposiwm

Y Ffotograff

Theatr Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Dydd Gwener 3 Mai 2013, 10.30am – 5pm

Tocynnau £30 / £20 (myfyrwyr), ynghyd â thâl bwcio

BWCIWCH NAWR

Mae’r symposiwm undydd yma’n archwilio cwestiynau ynglŷn â statws ac ystyr y gwrthrych ffotograffig mewn diwylliant gweledol. Dilynir yr araith gyweirnod gan yr artist o fri rhyngwladol, Richard Wentworth, gan dair sesiwn banel: Creu, Curadu a Chasglu – a gadeirir gan Yr Athro Mark Durden, Athro Ffotograffiaeth, Prifysgol Cymru Casnewydd, Clare Grafik (The Photographer’s Gallery) a Christiane Monarchi (Photomonitor).

Gwahoddwn y gynulleidfa i archwilio gyda’n siaradwyr dueddiadau cyfredol mewn casglu ffotograffiaeth, cyd-destunau newydd ar gyfer curadu’r ddelwedd ffotograffig, a chwestiwn dyrys lle amwys ffotograffiaeth mewn celf gyfoes.

 

Rhaglen

10.30 – 11.00 Cofrestru a choffi

11.00 Croeso (David Drake) ac Araith Gyweirnod Richard Wentworth

Am ffotograffiaeth a’r dirwedd ddinesig gyfoes

12.00 Trafodaeth Banel: Creu

Cwestiwn dyrys lle amwys ffotograffiaeth mewn celf gyfoes

Cymedrolydd: Mark Durden, Athro Ffotograffiaeth, Prifysgol Cymru Casnewydd

Siaradwyr:

Gideon Koppel (artist)

Trine Søndergaard (artist)

Daniel Blaufuks (artist)

13.00 Egwyl am ginio

14.00 Trafodaeth Banel: Curadu

Cyd-destunau newydd ar gyfer curadu’r ddelwedd ffotograffig

Cymedrolydd:  Clare Grafik (Curadur, The Photographer’s Gallery)

Siaradwyr:

Sue Steward (curadur/beirniad)

Deirdre MacKenna (Cyfarwyddydd, Stills)

15.00 Egwyl am de

15.30 Trafodaeth Banel: Casglu

Pa ffordd ar gyfer dyfodol casglu ffotograffiaeth?

Cymedrolydd: Christiane Monarchi (Photomonitor)

Siaradwyr:
Michael Hoppen (casglwr/ orielydd)

Jeffrey Boloten (Cyfarwyddydd, ArtInsight)

Louise Shannon (Curadur Digidol, V&A)

Chris Littlewood (Cyfarwyddydd, Oriel Flowers)

Sebastien Montabonel (Partner yn Montabonel Fabres, Cynghorwyr ar Gelf Wedi’r Rhyfel a Chyfoes)

16.30 Sylwadau i gloi

17.00 Diwedd y symposiwm