Dysgu

Diffusion Learning

Arweiniad byw i weithiau celf a digwyddiadau’r Ŵyl

Mae Diffusion yn archwilio nifer o ffyrdd arloesol o ddysgu ac ymgysylltu ar sail y rhaglen arddangos, gan ddatblygu cyfres o fentrau creadigol cydweithredol, rhyngweithiol a thorfol eu sail a fydd yn caniatáu i ymwelwyr fynd i’r afael yn weithredol â’r ŵyl.

Bydd platfform ar-lein a fydd yn darlledu nifer o ddigwyddiadau, dadleuon, gosodweithiau, cyfweliadau a sylwadau yn rhoi sylw cyson i’r ŵyl a bydd cyfres o strategaethau yn rhoi i gyfranogwyr y gallu i gwestiynu ac archwilio ystyr y gwaith a gyflwynir, a’r syniadau y tu ôl iddo.

Bydd digon o gyfleoedd i gyfranogi yn y gweithgareddau a bydd ein Tywyswyr Byw mewn lleoliadau ledled y ddinas wrth law i ateb eich cwestiynau a chlywed eich barn.

 

Ysgolion, Colegau a Grwpiau

Cysyllter ag [email protected] am fanylion pellach:

Teithiau’r Ŵyl

1 – 31 Mai / sawl lleoliad / am ddim

Gall ein Tîm Addysg ddyfeisio cyflwyniad pwrpasol i Ŵyl Diffusion i ateb anghenion eich grŵp. Bydd rhywun yn cwrdd â chi ym mhob lleoliad i’ch tywys o gwmpas yr arddangosfa a chynnal trafodaeth. Gallwn hefyd helpu i gynllunio eich diwrnod yng Nghaerdydd, a gyda theithio rhwng lleoliadau, a chynnig syniadau ar gyfer gweithgareddau y gellir arbrofi â nhw yn yr ysgol.

20 Cwestiwn

1 – 31 Mai / sawl lleoliad / am ddim

Mae Tîm Addysg Diffusion wedi datblygu pecynnau casglu printiau dehongliadol, ’20 Cwestiwn’, y gellir eu defnyddio i ysgogi dialog a thrafod creadigol ynglŷn â chelf, ffotograffiaeth a’r materion a godir gan yr arddangosfeydd. Gall y pecynnau hyn gael eu defnyddio gan ymwelwyr, ysgolion neu grwpiau coleg yn y stafell ddosbarth, a’r bwriad yw iddynt ennyn trafodaeth ar gyfer pob oed, o deuluoedd i ôl-raddedigion. Ar gael am ddim i ysgolion, colegau a grwpiau ym mhob lleoliad gŵyl.

Gweithgareddau

Bydd detholiad o weithdai ffotograffig ac aml-gyfrwng ar gael mewn ffeiliau PDF i’w lawrlwytho o wefan yr ŵyl, i’w defnyddio yn y stafell ddosbarth.

Digwyddiadau