Zhao Renhui

Mae gwaith Zhao Renhui yn seiliedig ar gysyniadau o amheuaeth ac ansicrwydd. Drwy’r Sefydliad Sŵolegwyr Critigol mae’n profi cyfyngiadau’r egwyddorion sy’n sail i ledaenu gwybodaeth a derbyn gwirioneddau.

Dechreuodd Renhui astudio ffotograffiaeth yng Ngholeg Celf Camberwell gan ennill BA dosbarth cyntaf mewn Ffotograffiaeth cyn mynd i wneud ei MA yng Ngholeg Cyfathrebu Llundain. Gan arddangos ei waith yng Ngŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Singapôr yn 2008 enillodd y Wobr Artist Newydd ac yn 2010 enillodd Wobr Ffotograffiaeth y Byd Sony am ffotograffiaeth Ffurfiannol a Chysyniadol.

Mae Renhui wedi cyfrannu at nifer o arddangosfeydd unigol a grŵp gan gynnwys yn Amgueddfa Gelf Singapôr, Jendela (Singapôr); The Substation (Singapôr); Oriel Gelf Asiaidd Fukouka (Siapan); Oriel Michel Foley (Efrog Newydd); Photo Levallois (Paris); Canolfan Gelfyddydau Seoul (Corea); y Chapter (Caerdydd); Amgueddfa Pickford House (Derby); PhotoIreland (Iwerddon); Gŵyl Flash Forward (Toronto, Canada) ac Oriel Flowers East (Llundain).

Gwefan yr artist