William Tsui

Mr Edwards, 1990 © William Tsui
Mr Edwards, 1990 © William Tsui

Daw teulu William Tsui o Hong King a Tsieina, a threuliodd llawer o’i fywyd yn byw ac yn gweithio yn Ne Cymru. Astudiodd Dylunio Tri Dimensiynol, gan gynnwys ffotograffiaeth, yng Ngholeg Celf Gorllewin Surrey rhwng 1981 a 1984. Ym 1990 fe’i comisiynwyd gan Ffotogallery i gynhyrchu gwaith ar Aber/Blaengwynfi; pentref bach mewn ardal ddiarffordd o Gwm Afan. Denwyd y ffotograffydd at y lle hwn yn benodol, gan ei fod mewn nifer o ffyrdd yn nodweddiadol o gyflwr cynifer o Gymoedd De Cymru, a chwalwyd gan ddirywiad hen ddiwydiant ffyniannus y pyllau glo. Ar ddechrau’r 1990au, gwnaed ymdrechion gan y gymuned leol i adfywio seilwaith y dref. Y brwdfrydedd hwn a’r hyder newydd a oedd yn amlwg ym mhobl Aber/Blaengwynfi a geisiodd William Tsui ei ddal yn ei bortffolio atgofus o luniau.

Ym 1996 dyfarnwyd grant Cyngor Celfyddydau Cymru iddo am ei gyfres Two Dragons – astudiaeth ffotograffig o fywyd Tsieineaidd yng Nghymru.