Tim Davies

Drift, 2011 © Tim Davies
Drift, 2011 (h) Tim Davies

Detholwyd Tim Davies i gynrychioli Cymru ag arddangosfa unigol o fideo a gwaith dau-ddimensiwn ym 54edd Biennale Celf Fenis yn 2011. Mae ei arddangosfeydd unigol eraill diweddar yn cynnwys In and Amongst, Oriel Fold, Llundain (2012); Year to Heaven, Chapter, Caerdydd (2010); Seeriad/ Series, Neuadd Gelf Tallinn, Estonia (2010); Between a rock and a hard place, Oriel Glynn Vivian, Abertawe (2009).

Cynrychiolir gwaith Davies mewn casgliadau preifat ac yng Nghasgliad Cyngor Celfyddydau Lloegr yng Nghanolfan Southbank, Llundain; Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd; Oriel Glynn Vivian Abertawe; Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth; Amgueddfa Harris, Preston; a Chasgliad y Cyngor Prydeinig.

Mae Tim Davies yn gweithio mewn amrywiaeth o gyfryngau ac mae’n byw yn Abertawe, Cymru.

Gwefan yr artist