Ryan Moule

D16.43, 2012 © Ryan Moule
D16.43, 2012 (h) Ryan Moule

Artist o Gymru sy’n gweithio yn Llundain yw Ryan Moule. Astudiodd ffotograffiaeth ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe ac ar hyn o bryd mae wrthi’n cwblhau blwyddyn olaf cwrs MA Ffotograffiaeth yn y Coleg Celf Brenhinol. Mae Moule wedi arddangos ei waith yn genedlaethol ac yn rhyngwladol fel rhan o arddangosfeydd grŵp. Yn ddiweddar cynhaliodd ei arddangosfa unigol gyntaf, Latency Principles, yn Gothenburg, Sweden. Mae gwaith Moule yn ystyried yr amseroldeb digamsyniol sy’n gysylltiedig â delweddau llonydd a byw, a sut mae’r ddau gyfnod amser yn effeithio ar ei gilydd mewn sefyllfaoedd go iawn.

Gwefan yr artist