Ron McCormick

B.S.C Works at Ebbw Vale, from The Valleys Project, 1985 (c) Ron McCormick
B.S.C Works at Ebbw Vale, o The Valleys Project, 1985 (h) Ron McCormick

Ffurfiwyd Cymoedd De Cymru drwy broses ddiwydiannol ryfeddol, a ddaeth â newidiadau enfawr i’r dirwedd wrth i’r diwydiannau haearn a glo meddiannu’r tir yn gyflym. Yn sgil trychineb Aberfan a dirywiad cyffredinol y diwydiant glo tynnwyd sylw at broblemau amgylcheddol yr ardal. Yn ystod rhan olaf yr 20fed Ganrif newidiodd topograffeg yr ardal yn sylweddol wrth i domenni a phyllau ddiflannu, a gwnaed tomenni gwastraff yn wastad i leihau’r perygl ohonynt a’u gwneud yn llai hagr. Dengys lluniau cain ond onest Ron McCormick y gweddnewidiad hwn mewn ffordd fanwl, fwriadol.