Roger Tiley

Maerdy Colliery, Rhondda 1985 © Roger Tiley
Maerdy Colliery, Rhondda, 1985 © Roger Tiley

Dros y tri degawd diwethaf, mae gwaith Roger Tiley wedi’i arddangos a’i gyhoeddi’n rheolaidd yn Ewrop ac UDA, ac mae’n awdur ar dri llyfr. Gweithiodd ar nifer o gomisiynau mawr, gan gynnwys tynnu ffotograffau o bobl o dras Gymreig yn Pennsylvania, a dogfennu’n helaeth gymunedau cloddio Gorllewin Virginia, Kentucky, Virginia a Tennessee.

Dechreuodd gyrfa ffotograffiaeth Tiley ar hap a damwain, ar ôl iddo gael ei orfodi i astudio cymhwyster Safon Uwch ychwanegol yng ngholeg y chweched dosbarth. Pan gwblhaodd ei gwrs, llwyddodd i gael gwaith fel ffotograffydd diwydiannol i Lucas Industries, cwmni cydrannau ceir mawr. Ar ôl treulio pedair blynedd yno, penderfynodd arbenigo mewn dogfennu, gan astudio yn Ysgol Ffotograffiaeth Ddogfennol Casnewydd, dan ffotograffydd Magnum, David Hurn. Ar gwblhau’r cwrs ym 1984, gweithiodd Tiley i nifer o bapurau newydd a chylchgronau cenedlaethol, gan gynnwys The Times, Sunday Times, Guardian ac Observer. Roedd llawer o’i waith newyddiadurol yn seiliedig ar streic y glowyr ym 1984/85. Arweiniodd hyn at ei gomisiwn hirdymor pwysig cyntaf gan Ffotogallery fel rhan o Broject y Cymoedd.

Gwefan yr artist