Richard Wentworth

Richard Wentworth, South West France, 2007
Richard Wentworth, South West France, 2007

Bu Richard Wentworth yn flaenllaw ym maes Cerflunio Newydd Prydeinig ers diwedd yr 1970au. Mae ei waith, sy’n cwmpasu syniadau am wrthrychau a’r defnydd ohonynt fel rhan o’n profiadau o ddydd i ddydd, wedi newid y diffiniad traddodiadol o gerflunio yn ogystal â ffotograffiaeth.

Drwy drawsnewid a thrin gwrthrychau diwydiannol a/neu wrthrychau a gafwyd i fod yn ddarnau celf, mae Wentworth yn tanseilio eu swyddogaethau gwreiddiol ac yn ymestyn ein dealltwriaeth ohonynt drwy chwalu’r system ddosbarthu gonfensiynol.

Mae’r trefniadau cerfluniol yn chwarae â’r syniad o gynnyrch parod a chyfosod gwrthrychau nad ydynt yn perthyn â’i gilydd o gwbl.  Tra ym maes ffotograffiaeth, fel yn y gyfres barhaus Making Do and Getting By, mae Wentworth yn dogfennu pethau cyffredin, gan dalu sylw i wrthrychau, geometreg achlysurol ac anfwriadol yn ogystal â sefyllfaoedd rhyfedd sydd yn aml yn osgoi sylw.