Richard Powell

untitled

 

Mae Richard Powell yn artist adnabyddus a thoreithiog sy’n byw yng Nghaerdydd. Mae ei ymyriadau cerfluniadol yn cynnig cyfosodiadau diddorol i’r gwyliwr ar wrthrychau sydd, gyda’i gilydd, yn creu rhywbeth newydd sbon, annisgwyl. Deillia gwaith Powell o gyfnodau hir o ymchwil, fel ei gyfnod preswyl ym Maes Awyr Caerdydd, neu’r amser a dreuliodd fel dyn post, gan ddefnyddio llwybrau byrion a llwybrau’r ddinas, a drowyd yn arddangosiadau ffotograffau, sgyrsiau a cherfluniau rhyfedd o blwm neu wrthrychau y cafodd hyd iddynt.

 

Ac yntau’n un o drigolion Caerdydd ers dros 20 mlynedd, mae Powell yn adnabod y ddinas yn dda, ac mae datblygiadau’r ddinas mewn mannau preifat / cyhoeddus yn ei ddiddori. Drwy ei waith mae’n ystyried ystyr mannau pensaernïol a’u defnydd. Mae’n addysgu Pensaernïaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.