Richard Page

The Blind Cartographer, 2012 (c) Richard Page
The Blind Cartographer, 2012 (h) Richard Page

Mae gwaith yr artist ffotograffig Richard Page yn ystyried y berthynas rhwng tirwedd a gofid.  Mae Richard yn gweithio yng Nghaerdydd. Ac yntau â diddordeb arbennig yn y dirwedd ddogfennol a darlunio lleoedd, mae gwaith Page yn ystyried y cysylltiad seicolegol rhwng gofod, hanes a’r cof. Yn 2004, dyfarnwyd Gwobr Ffotograffiaeth Jerwood i Richard Page, ac mae ei waith wedi cael ei arddangos ledled Prydain a thramor, gan gynnwys arddangosfeydd yn; Oriel Mostyn, Llandudno ; Canolfan Gelfyddydau Chapter , Caerdydd; Open Eye Gallery, Lerpwl; the Jerwood Space, Llundain; a Focal Point Gallery yn Southend. Dangoswyd ei gyfres, What We Already Know, yn Ffotogaleri, Caerdydd i gyd-fynd â chyhoeddi monograff artistiaid clawr caled yn 2007.  Mae ei gyhoeddiadau eraill yn cynnwys; New Light (Caeredin: Portfolio, 2009); Unreliable Truths (Abertawe: Glynn Vivian, 2008); Ha Ha (Caerdydd: Ffotogaleri, 2002); Landscapes for the Tryweryn Valley (Wrecsam: Canolfan y Celfyddydau, 2000). Mae ei waith wedi ymddangos yn The Guardian, The Independent, Source, cylchgrawn Portfolio, Artist’s Newsletter, a chylchgrawn yr Academi Frenhinol. Ar hyn o bryd mae Richard yn Uwch Ddarlithydd Ffotograffiaeth a Chyfarwyddwr Rhaglen Astudiaethau Cyd-destunol ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe.

Gwefan yr artist