Rich White

Vigilance © Rich White
Vigilance © Rich White

Mae gwaith cyfredol Rich White yn cynnwys addasu’n ffisegol (neu ymddangos fel petai’n addasu) bensaernïaeth mewn mannau cyhoeddus ac arddangos. Datblygir yr ymyriadau pensaernïol hyn yn benodol i’w lleoliad drwy ymchwil ac ymweliadau safle; gan ymateb i bensaernïaeth, hanes a digwyddiadau cyfredol yr ardal.

Arddangosir gwaith White yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae galw mawr am ei waith, ac mae wedi ennill nifer o gomisiynau. Bu hefyd yn ddarlithydd Celfyddyd Gain, yn gynorthwy-ydd artist i Andrew Sabin, Laura Ford ac Annie Cattrell; ac yn rheolwr oriel a thechnegydd yn Furtherfield.org. Astudiodd Gelfyddyd Gain (Cerflunio) ym Mhrifysgol Swydd Gaerloyw a graddiodd â BA (Anrh) ym 1998. Mae White yn byw ac yn gweithio yn Llundain.