Philip Jones Griffiths

Boy Destroying Piano, 1961 © Philip Jones Griffiths
Boy Destroying Piano, 1961 © Philip Jones Griffiths

Ganed Philip Jones Griffiths yn Rhuddlan ac astudiodd fferylliaeth yn Lerpwl, a gweithiodd yn Llundain tra’n gweithio fel ffotograffydd rhan amser i’r Manchester Guardian. Ym 1961 daeth yn ffotograffydd llawrydd llawn amser i’r Observer yn Llundain. Dogfennodd Rhyfel Algeria ym 1962, ac yna symudodd i Ganol yr Affrig. O’r fan honno symudodd i Asia, gan weithio fel ffotograffydd yn Fietnam o 1966 i 1971.

Yn un o aelodau cyswllt Magnum ers 1966, daeth Griffiths yn aelod ym 1971. Ym 1973 dogfennodd Ryfel Yom Kippur a gweithiodd yng Nghambodia rhwng 1973 a 1975. Ym 1977, bu’n gweithio fel ffotograffydd ledled Asia o’i ganolfan yng Ngwlad Thai. Ym 1980 symudodd i Efrog Newydd i fod yn Llywydd Magnum, swydd a gyflawnodd am bum mlynedd.

Mae gwaith Griffiths yn myfyrio ar y berthynas anghydradd rhwng technoleg a’r ddynoliaeth, a grynhoir yn ei lyfr, Dark Odyssey. Mae ffolineb dynol bob amser wedi dal llygad Griffiths, ond yn driw i werthoedd sylfaenwyr Magnum, credai mewn urddas dynol a’n gallu i wella.

Bu farw Philip Jones Griffiths yn ei gartref yng Ngorllewin Llundain ar 19 Mawrth 2008.