Peter Fraser

Sidings, Mountain Ash, from The Valleys Project, 1985 (c) Peter Fraser
Sidings, Mountain Ash, o The Valleys Project, 1985 (h) Peter Fraser

Ffotograffydd cyfoes yw Peter Fraser fu ar flaen y gad o ran ffotograffiaeth lliw fel cyfrwng celfyddyd gain ers dechrau’r 1980au, gan ddod i’r amlwg ochr yn ochr â’i gyfoedion Martin Parr a Paul Graham. Mae arddangosfa gyfredol Fraser yn Tate St Ives yn cynnwys gwaith o dros 30 mlynedd o’i yrfa, gan gynnwys y gyfres ddiweddaraf A City in the Mind (2012), a gwaith dethol o gyfresi cynharach Fraser, gan gynnwys cyfres arloesol Two Blue Buckets (1988), Deep Blue (1997), Material (2002), Nazrali (2006) a Lost for Words (2010).

Ganed Fraser yng Nghaerdydd ym 1953 a graddiodd mewn ffotograffiaeth o Brifysgol Bolitechnig Manceinion ym 1976. Ym 1982 dechreuodd weithio gyda chamera Plaubel Makina, a arweiniodd at arddangosfa gyda William Eggleston yn yr Arnolfini, Bryste, ym 1984. Aeth Fraser ymlaen i dreulio amser yn byw ac yn gweithio gydag Eggleston yn UDA, profiad a gadarnhaodd ei gred ym mhosibiliadau ffotograffiaeth lliw. Yn 2002, llwyfannodd Oriel y Ffotograffwyr, Llundain, arolwg ugain mlynedd o waith Fraser, ac yn 2004 fe’i rhoddwyd ar restr fer Gwobr Ffotograffiaeth Citibank.

Ffotograffydd cyfoes yw Peter Fraser fu ar flaen y gad o ran ffotograffiaeth lliw fel cyfrwng celfyddyd gain ers dechrau’r 1980au, gan ddod i’r amlwg ochr yn ochr â’i gyfoedion Martin Parr a Paul Graham. Mae arddangosfa gyfredol Fraser yn Tate St Ives yn cynnwys gwaith o dros 30 mlynedd o’i yrfa, gan gynnwys y gyfres ddiweddaraf A City in the Mind (2012), a gwaith dethol o gyfresi cynharach Fraser, gan gynnwys cyfres arloesol Two Blue Buckets (1988), Deep Blue (1997), Material (2002), Nazrali (2006) a Lost for Words (2010).

Ganed Fraser yng Nghaerdydd ym 1953 a graddiodd mewn ffotograffiaeth o Brifysgol Bolitechnig Manceinion ym 1976. Ym 1982 dechreuodd weithio gyda chamera Plaubel Makina, a arweiniodd at arddangosfa gyda William Eggleston yn yr Arnolfini, Bryste, ym 1984. Aeth Fraser ymlaen i dreulio amser yn byw ac yn gweithio gydag Eggleston yn UDA, profiad a gadarnhaodd ei gred ym mhosibiliadau ffotograffiaeth lliw. Yn 2002, llwyfannodd Oriel y Ffotograffwyr, Llundain, arolwg ugain mlynedd o waith Fraser, ac yn 2004 fe’i rhoddwyd ar restr fer Gwobr Ffotograffiaeth Citibank.

Gwefan yr artist