Peter Finnemore

Photographs 1990, 2012 © Peter Finnemore
Photographs 1990, 2012 (h) Peter Finnemore

Mae Peter Finnemore wedi arddangos ei waith yn unigol ac mewn arddangosfeydd grŵp  yn genedlaethol ac yn rhyngwladol yn cynnwys New Contemporaries (1986), Wales at the 51st Venice Biennale (2005) a The Silent Village (2010).  Mae ei waith wedi ymddangos mewn nifer o gasgliadau preifat a chyhoeddus yn cynnwys casgliadau Cyngor y Celfyddydau Prydain Fawr, Cyngor y Celfyddydau’r Alban, Casgliad Amgueddfa Genedlaethol Cymru a’r Amgueddfa Gelf ym Mhrifysgol Princeton, America. Ar hyn o bryd mae Peter yn gweithio fel Uwch Ddarlithydd Celf a Dylunio ym Mhrifysgol Cymru’r Drindod Dewi Sant ac fel Athro Ymweld yn y maes Ffotograffiaeth ym Mhrifysgol Derby.

Gwefan yr artist