Peter Bobby

High-rise (23rd, Bar), 2007 © Peter Bobby
High-rise (23rd, Bar), 2007 (h) Peter Bobby

Mae Peter Bobby, a aned yn Rhydychen ym 1975, yn artist a darlithydd o Fryste a astudiodd am MA Celfyddyd Gain yng Nghaerdydd. Canolbwynt ei waith yw adeileddau penodol sy’n cyfeirio at berffeithrwydd pensaernïol ac arddulliol. Cyflwynir delweddau manwl-gywir eu harsylwad a’u cyfansoddiad sy’n fwriadol yn cwestiynu natur y ddelwedd ffotograffig, ar ei hystyr ehangaf, yn ogystal ag archwilio gofodau rydym yn dewis eu creu, y trigir ynddynt neu y deuir ar eu traws wrth symud trwy’r ddinas gyfoes.
Mae arddangosfeydd a dangosiadau yn cynnwys Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 2012; Accompanying; Into the Memory, Oriel Prifysgol Yanbian, China, 2012; Video, Video Spinning Top, Neuadd Gelf Vivacom, Sofia, Bwlgaria, 2012; Gwyl Gelf Fideo Athen, 2011; Videoholica, Varna, Bwlgaria, 2010; A Video Serenade, Sefydliad Elizabeth, Efrog Newydd, 2010; Photospeaks I & II, Amgueddfa Ffotograffiaeth, Busan & Gallery Iang, Seoul, 2009/2010; Covet, Plan 9, Bryste, 2009; Floor Plan, Oriel Phoenix, Brighton, 2009; The Core of Industry, Fotographia Europea, Reggio Emilia, 2008; Locale, Unit 2, Llundain, 2005; Reception, Ffotogallery, Caerdydd/Abertawe 2003/2004.

Mae Bobby yn uwch ddarlithydd mewn Ffotograffiaeth ac yn arweinydd cwrs BA(Anrh) Celf Ffotograffig ym Mhrifysgol Cymru, Casnewydd. Cyd-sefydlodd ‘Format’, grwp trafod celf ym Mryste, yn 2007ac mae’n aelod o eCPR (Canolfan Ewrop ar gyfer Ymchwil Ffotograffig).

Gwefan yr artist