Paul Reas

Some Days More Than Others…,1985 © Paul Reas
Some Days More Than Others…, 1985 © Paul Reas

Mae Paul Reas yn uwch ddarlithydd mewn Ffotograffiaeth Ddogfennol ym Mhrifysgol Cymru Casnewydd. Ers ugain mlynedd, mae wedi gwneud ymdrech fwriadol i gael gyrfa ffotograffiaeth amrywiol. Mae wedi arddangos ei waith yn helaeth, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, ac mae ei waith wedi’i gynnwys mewn rhai arddangosfeydd mawr, gan gynnwys How We Are yn Tate Britain yn ddiweddar.

Mae wedi cyhoeddi dau lyfr gan Cornerhouse Books – I Can Help a Flogging a Dead Horse. Yn ogystal â bod yn ffotograffydd arddangos, mae’n gweithio’n olygyddol i nifer o gylchgronau mawr, gan gynnwys The Sunday Times, The Telegraph, Time, The Observer a llawer mwy. Yn fwy diweddar mae Reas wedi rhannu’i amser rhwng gwneud ei waith ei hun ar gyfer arddangosfeydd a llyfrau tra’n hefyd gweithio ar ymgyrchoedd hysbysebu tra llwyddiannus.